Olejové Esence GoldenAromatheraphy 
Vítejte zde se dozvíte co s Těmito Esencemi můžete, vyrobit si vlastní směsi do koupelí, spreje, solné pealingy a proč Esenciální Oleje používat v každodennosti do jídla pro vaše zdraví ....... 

Symfonie barevných energií a aromaterapeutických vůní


S úctou k přírodě a čistým úmyslem nám je umožněno předat vám mimořádně účinné a nadčasové esenciální oleje, které působí na všech úrovních a tělech. 

Dozvíte se zde, jak používat esenciální oleje na posílení Vašeho Duchovního spojení, Lásky, Zdraví, Přátelství, Financí to vše je jedním, jak víme.

Čisté esence GoldenAromatherapy se používají preventivně i při specifických problémech působí do hlubin, které jsou mnohým lidem oku neviditelné. Používají se vnitřně i z vnějšku na posílení imunity, na rychlé uklidnění emocí a k vyčištění vnitřních orgánů. Také na nachlazení, kašel a dýchací potíže. Některými esenciálními oleji si pomůžete od otoků a při problémech s artritidou.    

V průběhu historie lidstva byly esenciální oleje používány k rituálům, léčení, čištění, vaření, na poli medicínském i duchovním, ale také pro vylepšení vztahů a posílení lásky. Adepti na duchovní cestě používají rostlinné oleje na pomoc při zvyšování vibrací a přípravu na jejich duchovní praxi.

Golden Aromatherapy: ,,Symfonie barevných energií a Aromatických vůní '' je soubor reproduktivních informací o esenciálních olejích od mnoha léčitelů, lékařů a vědců a já věřím, že přináším nové informace, abychom využili těchto vzácných Božích darů a pomohli celé Zemi na zvýšení vibračních frekvencí lidstva.

Golden Aromatherapy, stejně jako škola mysli , používá energetické vlastnosti barevných energií, a ozdravných látek v esenciálních olejích pro ozdravování a spirituální záměry. Výzkum Golden Aromatherapy provedl lehce použitelné techniky, které včleňují aromaterapii do denního života.

Speciální požehnání esenciálních olejů je tajemná síla našich olejů Golden Aromatherapy. Při stálém používání požehnaných esenciálních olejů můžete pociťovat úlevu. Potírají se s nimi energetická centra, dávají se do koupelí a používají se do koupelí či sprch ve jako solný pealing.

Tyto informace byly sbírány po mnoho let studia a osobních experimentů. S úmyslem vyčistit fyzická a energetická těla, jsme esenciální oleje aplikovali přímo na kůži a přidávali je do koupelí se solí. Nespočet experimentů, které jsme prováděli s mými přáteli jasnovidným sledováním a s pomocí mých přátel léčitelů. Používáním esenciálních olejů se zvyšuje vibrace lidstva : Toto je Stvořitelův dar pro nás pro všechny.

 ( Citace z knihy GoldenAromatherapy autor Rocky Patel)                                                                                               

                                                                                                       

Používejte Difuséry pro přírodní Oleje Goldenaromatherapy pro rozptýlení do prostoru vašeho domova či kanceláře

Barevné frekvence a energetické vlastnosti esenciálních olejů

Golden Aromatheraphy: Symfonie barevných energií a aromatických vůní učí, jak používat požehnané oleje se speciálním druhem energie, jako je léčení, prosperita a láska. 

Esenciální oleje obsahují speciální barevné energie. Často obsahují mnoho barev. To je jako osoba, která umí zároveň obsáhnout být učitelem, studentem, léčitelem a inženýrem, všechno v jednom.

Barevné vlastnosti energií v esenciálních olejích mohou být používány v mnoha kombinacích a tím mají i jiný efekt. Energetické vlastnosti pomáhají uživateli odstranit negativní, zahuštěné a blokované energie v energetických centrech a energetickém informačním poli.  Molekuly esenciálních olejů mají v přírodě krystalickou strukturu. To vysvětluje proč mohou držet a předávat sílu požehnání. Barevné energie a léčivé prostředky uvnitř esenciálních olejů jim dávají silné léčivé vlastnosti.

                                                                                                     ( Citace z knihy Golden Aromatherapy autor Rocky Patel )

 

Co skutečně jsou Požehnané oleje Goldenaromatherapy


Esenciální oleje přirozeně vibrují na velmi vysoké frekvenci.

Požehnané esenciální oleje jsou takové, které jsou naplněny zvláštním druhem energie jako je spirituální energie, léčebná energie, energie prosperity, lásky, požehnání, a Božské ochranné energie. Když aplikujeme požehnané oleje na fyzické tělo, ty okamžitě předávají vysoké energetické vibrace v obrovském množství. Když aplikujeme požehnané oleje do energetických center, velmi rychle je čistí a aktivují. Požehnání významně zvyšuje efekt přirozených vlastností, které jsou v oleji obsaženy. Oleje přidané do koupele mají intenzivní čistící efekt. Když přidáte požehnané oleje do solné koupele, máte pocit, že voda a sůl jsou také vysoce nabité. Při inhalaci se také ukazuje energetický pocit, pozitivní efekt na velká a malá energetická centra. Jeden olej může zároveň aktivovat základní a pohlavní energetické centrum. Jiný olej jako růžový olej může aktivovat srdeční energetické centrum.

Dr. Masaru Emodo, autor knihy Hidden Messages in Water / skryté zprávy ve vodě / vyzkoumal a ukázal, že vodní krystaly mohou být naplněny odlišnými typy energií. Ukázal, že vodní krystaly jsou ovlivněny různými energiemi se kterými přijdou do kontaktu. Esenciální oleje, stejně jako voda, jsou ovlivněny a drží energie. Dokud oleje a voda drží energie odděleně, jistě si dovedete představit tu sílu, když se spojí s požehnanými energiemi. Protože jsou esenciální oleje přirozeně krystalické, na molekulární úrovni obsahují krystalický záznam, který jim dává možnost udržet obrovské množství energie. Když jsou tyto oleje požehnány, dojde v nich k obrovské energetické přeměně. Získají obrovskou sílu.

Energetické vlastnosti maličkých krystalů, jak můžeme pozorovat, se stanou velmi jasné a zářivé jako malá slunce nebo hvězdy ve vnitřním světě. Když jsou esenciální oleje požehnané, energetický náboj v nich zůstane po neočekávaně dlouhou dobu, protože uvnitř esenciálních olejů jsou krystaly nebo krystalická struktura, která tento náboj drží. Proto, když jsou oleje požehnané, obdrží spojující bod.

To znamená, že když použijeme olej na tělo, uživatel je v přímém spojení se spirituální energií a s požehnáním, proudícím z vyšších sfér. Požehnané oleje pomáhají čistit kontaminace a bloky z energetických center, a očišťují fyzické, mentální, emocionální, a spirituální tělo.

Samozřejmě, že pokročilost na spirituální úrovni silně ovlivňuje sílu požehnání olejů. Esenciální oleje požehnané osobou, která není na spirituální cestě, může mít informační pole široké od několika centimetrů po mnoho metrů. Jestliže si necháte požehnat oleje od místního kněze, bude požehnání silnější. Oleje požehnané od vysokého jógího budou mít informační pole stovky metrů. Když použijete požehnané oleje na energetická centra, máte pocit, že se centra významně rozšíří a v některých případech se zvětší dvojnásobně, ale i čtyřnásobně. Když energii spotřebujete, energetická centra se vrátí do své původní velikosti. Stálé používání oleje může udržet nebo zvětšit energetické centrum.

Spirituální vůdcové civilizace věděli, že některé rostliny mohou zvýšit jemné energie. Esenciální oleje vibrují na velmi vysokých frekvencích a pomáhají zvýšit vibrace lidského těla. Energetické vlastnosti pomohou odstranit negativní, blokované a ucpané energie v energetických centrech a energetickém informačním poli jedince. Tyto tekuté krystaly drží a skladují značné množství energie a informací. Když se modlíte a žehnáte olejům, zůstanou nasyceny Boží energií. Olej, který je požehnán správně, přitahuje jedinci obrovské množství spirituálního světla.

                                                                                       ( Citace z knihy GoldenAromatherapy autor Rocky Patel)

Jak požehnat Esenciální oleje


                   Zde je několik technik na požehnání esenciálních olejů.

Umístěte esenciální oleje před repro-bedny, kde hraje CD od Velkého Mistra Choa Kok Sui Om, abyste přidali, vyčistili energie. Tato technika je silná, efektivní a předvídatelná.

Modlete se k Bohu a ke všem Vysokým Bytostem, ke kterým máte úctu. Můžete žádat o určité energie, které si přejete vložit do oleje, jako je energie bohatství a prosperity, romance a lásky, nebo energii Božské ochrany. Vyberte typ energie, kterým chcete obohatit olej ve vašich rukách a dívejte se na olej. Vyslovte některou z těchto modliteb:


                                                        Požehnání pro zdraví

Bože, děkuji ti za čistotu těchto olejů. Děkuji ti za požehnání Božským Světlem, Božskou láskou a Božskou Silou. Léčící Andělé, děkuji vám za Požehnání těchto olejů Božskou Léčící Energií.

S díky a v plné Boží víře

 Požehnání na lásku a romanci

Bože, děkuji ti za čistotu těchto olejů Děkuji ti za jejich požehnání Božským Světlem, Božskou láskou a Božskou Silou. Andělé lásky, Andělé Romance, děkuji vám za vaše požehnání těchto olejů pro romanci a lásku.

S díky a v plné Boží víře.

Požehnání pro Bohatství a Prosperitu

Bože, děkuji ti za čistotu těchto olejů Děkuji ti za jejich požehnání Božským Světlem, Božskou láskou a Božskou Silou. Andělé Prosperity, děkuji vám za vaše požehnání těchto olejů prosperitou, bohatstvím , a finančním léčením.

S díky a v plné Boží víře.


Požehnání pro Boží ochranu

Bože, děkuji ti za čistotu těchto olejů. Děkuji ti za požehnání Božským Světlem, Božskou láskou a Božskou Silou. Andělé Božské ochrany, děkuji vám za Požehnání těchto olejů Božskou Ochranou..

S díky a v plné Boží víře.

Tyto stejné vzory můžete použít na požehnání vody a soli.

Naplňte vanu vodou, před sebe si dejte olej, který chcete požehnat. Sůl do vaší vany můžete také požehnat. Vyberte si některou výše napsanou modlitbu, kterou ve vašem případě potřebujete použít. Záleží na vašem výběru.


                                                                                                             ( Citace z knihy GoldenAromatherapy autor Rocky Patel)


Chemické látky v Esenciálních olejích

Informace, které používám v této kapitole o léčení chemikáliemi v esenciálních olejích se všeobecně na poli aromaterapie akceptuje.

Esenciální oleje pocházejí z olejových žláz rostlin, které jsou esenciální a pohlavní orgány rostlin. Tyto olejové žlázy jsou až 50x víc potentní než rostliny a stromy, ze kterých jsou derivovány. Jsou to nejvíc potentní a koncentrované substance na planetě Zemi.

Esenciální oleje mohou obsahovat stovky chemických látek a mohou léčit tělo. Jedny z nejdůležitějších jsou alkohol a aldehydy, ketony mono terpeny, mnohočetné terpeny a terpeny. Některé esenciální oleje jsou adaptogeny, které mohou regulovat stav těla. Jako např.: peppermintový olej, který může relaxovat stresované tělo, nebo tělo stimuluje, když je potřeba. Limoneny se ukazují jako tlumící chuť k jídlu, a také mohou utlumovat nádory.

Farmaceutické léky jsou vyráběny s použitím komponentů z rostlin. Ve vědeckých laboratořích se vědci pokoušejí vytvořit přírodní chemikálie, ze kterých se pak vyrábí léky. Ty syntetické se špatně absorbují do buněk těla, zatím co chemické látky z esenciálních olejů jsou přirozeně snadno absorbovány do obou těl fyzického i energetického.

Informace uváděné na těchto stránkách jsou z knihy Golden Aromatherapy u nás Zlatá Aromaterapie. Rocky Patel sbíral tyto informace po mnoho let.

Duše, které se ujali práce na poli aromaterapie, byli značně inspirovány a podporovány naším duchovním učitelem Mistrem Maha Atma Choa Kok Sui. Jsme ve vděčnosti našemu Mistru. Rocky spolupracoval s Mistrem za jeho sdílení informací během jeho intenzivního období experimentování s esenciálnimi oleji. A za jeho neocenitelné vedení a jeho milující přítomnost v našem Životě.

Všechny archivované informace byly nakonec sestaveny jeho společností do tohoto manuálu v této konkrétní podobě.

Golden Aromatherapy, LLC, založené v roce 2008. 

                                                           ( Citace z knihy GoldenAromatherapy autor Rocky Patel)